K-Tunnuksen käyttöehdot

K-Tunnuksen käyttöehdoissa kerrotaan palvelun toiminnasta.

Käyttöehtojen soveltaminen

K-Tunnus -palvelua (”Palvelu”) ylläpitää ja sen tarjoaa käyttöön Kesko Oyj (y-tunnus 0109862-8, osoite Kesko Oyj, PL 1, 00016 KESKO), jäljempänä ”Palveluntarjoaja” tai ”me”.

Palvelu on Palveluntarjoajan mobiili- ja verkkopalvelu, jonka avulla asiakas (”Asiakas”) voi kirjautua käyttämään Palveluntarjoajan ja sen kanssa samaan konserniin tai sen ketjuverkostoon kuuluvien yhtiöiden (”K-ryhmä”) mobiili- ja verkkopalveluita (”Verkkopalvelut”) sekä hallita Palvelussa antamiaan tietoja.

Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”). Rekisteröitymällä ja käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Palveluntarjoaja voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin. Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa Palvelun käyttö.

Asiakas sitoutuu noudattamaan näiden Käyttöehtojen lisäksi kunkin Verkkopalvelun käyttö- ja/tai myyntiehtoja sekä Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita.

Tietosuoja

Rekisteröitymällä Palveluun Asiakas hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja käyttää Palvelun kautta kerättyä dataa tietosuojaselosteessa Linkki ohjaa sinut toiseen palveluun. tarkemmin kuvatuin tavoin. Mikäli Asiakas ei hyväksy näitä ehtoja, Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Palveluntarjoaja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Evästeet

Palvelussa voidaan käyttää evästeitä käytön seurantaan, kohdennetun sisällön tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisäksi evästeiden avulla kerättyjä tietoja, mikäli evästeessä välittyy Plussa-kortin numero tai käyttäjän sähköpostiosoite, voidaan luovuttaa käytettäväksi Kesko-konsernin tai K-ryhmän sähköisessä suoramarkkinoinnissa henkilö n erikseen mahdollisesti antaman voimassaolevan sähköisen suoramarkkinoinnin sallivan luvan nojalla. Evästeiden avulla Palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja etuja. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet oletusasetuksin, mutta käyttäjä voi myös torjua evästeiden käytön oman selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan palvelun käytön jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saat selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät palvelut voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Asiakkaan käyttöoikeus

Rekisteröityessään Palveluun ja luodessaan K-Tunnuksen (”K-Tunnus”) Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Rekisteröityessään Palveluun Asiakas vakuuttaa, että hän on täysivaltainen tai hänellä on huoltajan suostumus Palveluun rekisteröitymiseksi.

K-Tunnus on asiakaskohtainen eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Jos K-Tunnus joutuu oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Palveluntarjoajalle tai Palvelun asiakaspalveluun.

Palvelun saatavuus

Palvelu tarjotaan käyttöön sellaisenaan ja lähtökohtaisesti Palvelu on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelu saattaa ajoittain olla poissa käytöstä, tai sen toimintaa voivat myös tilapäisesti haitata virheet, ylläpitotoimet sekä seikat, joihin emme voi vaikuttaa. Palvelun tai sen kautta käytettävän sisällön tai palveluiden laadusta, toimivuudesta, saatavuudesta tai suorituskyvystä Palveluntarjoaja ei myönnä takuita. Meillä on oikeus muuttaa Palvelua tai poistaa Palvelun käytöstäsi sekä pääsysi Palveluun. Sinä vastaat Internet-palveluntarjoajan maksuista ja muista Palvelun käyttöön mahdollisesti liittyvistä maksuista.

Vastuu Palvelun sisällöstä

Tarjoamme Palvelun ja sen sisällön sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Palveluntarjoaja vastaa Palveluntarjoajan laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun käyttäjien toimista, vaan kukin käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Palvelua Käyttöehtojen mukaisella tavalla.

Oikeudet Palveluun

Palvelun kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Palvelun sisältö on tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien suojaama. Mikäli toisin ei määritetä, saat asentaa Palvelun vain henkilökohtaista käyttöä varten, eikä sinulle siirry mitään muita Palveluun tai sen sisältöön liittyviä oikeuksia. Palvelua ei saa osittainkaan kopioida, muokata, mukauttaa, jaella, julkaista, myydä, lisensioida tai siirtää muille henkilöille. Palvelua ei saa käyttää mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin.

Tietoturva

Sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuus

Olet velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytönaiheuttamat vahingot.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa tästä www.kuluttajariita.fi.

Pätevyys

Jos jokin näiden Käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemättömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa.

Yhteystiedot

Jos sinulla on Palvelua koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakastukeemme: K-Plussa-asiakaspalvelunumero 010 19 8604 ma-pe 9-21 ja la 10-15, puhelun hinta on paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu.